Achter elke zaal een verhaal

Casebeschrijving: Werkplein Hart van West-Brabant

Aan de slag voor het werkplein!

Uitdaging Ontwerp en begeleid een veranderingsproces, waarbij we een ontwikkeling doormaken van een procesgerichte organisatie naar een mensgerichte organisatie op een manier die past bij wat we willen zijn!
Doelgroep Gehele organisatie
Toegepaste expertise
Impact Focus, structuur en mindset: waardoor we de organisatie intrinsiek motiveren om met elkaar stappen te zetten naar de ‘groene’ organisatie.
Adviseur(s)
Partner(s) De Schetswinkel en Edmond Offner
Relatie sinds 2018

Aanleiding

Werkplein Hart van West-Brabant heeft de afgelopen jaren een proces van organisatieontwikkeling gestart. Deze ontwikkeling is ingegeven vanuit de participatiemaatschappij. Deze vraagt om een relatie met inwoners, die gebaseerd is op vertrouwen en uitgaat van de unieke kwaliteiten van elke inwoner om mee te doen in de maatschappij. Dit heeft effect op alle aspecten van het Werkplein. Het Werkplein verandert van een proces- en taakgerichte organisatie naar een inwoner- en resultaatgerichte organisatie. Kortom van ‘blauw’ naar ‘groen’. De organisatieontwikkeling bleek onder eigen beheer echter onvoldoende van de grond te komen. Om die reden heeft het Werkplein contact gezocht met Fprofs om dit proces vlot te begeleiden.

Wat we doen

We hebben eerst samen met de opdrachtgever gekeken naar wat er goed werkte en wat juist niet. Het Werkplein had een hele goede start gemaakt met duidelijke werkgroepen en veel betrokkenheid van een deel van de organisatie. Tegelijkertijd kwamen de groepen niet tot een resultaat en moeilijk tot elkaar. Als start van de organisatieontwikkeling hebben we samen met het MT structuur en ritme gebracht in het ontwikkelingsproces.

We zijn begonnen met het stellen van concrete veranderdoelen en het neerzetten van een helder startpunt: een inspirerende online kick-off voor alle medewerkers. Vervolgens hebben we de werkgroepen begeleid in hun zoektocht naar inspirerende en leerzame voorbeelden van inwonergerichte organisaties vanuit vier perspectieven: sociaal domein, klantreis, dienstverlening en sturingsfilosofie. De uitkomsten hiervan zijn door alle (60+) deelnemers van de werkgroepen in de zomer van 2020 samengevat in een praatplaat tijdens een interactief en inspirerend programma.

Deze praatplaat is een visuele weergave van de belangrijkste keuzes voor de inwonergerichte of ‘groene’ organisatie. Middels een roadshow heeft het MT heeft deze praatplaat besproken met alle teams. Een bouwteam bestaande uit medewerkers van alle niveaus en afdelingen heeft de praatplaat vervolgens in een korte intensieve periode uitgewerkt in een visiedocument.

Naast het ontwikkelen en concretiseren van een visie begeleiden we leidinggevenden in hun rol tijdens dit proces door middel van intervisiebijeenkomsten. Voor gemixte groepen van medewerkers organiseren we trainingen om ze te betrekken, motiveren en voor te bereiden op de aanstaande verandering. We richten ons op leiderschap én houding en gedrag. De ‘ambassadeurs’ uit deze programma’s zijn bereid om andere collega’s te betrekken bij de ‘vergroening’ van de organisatie!

Met een klein projectteam kijken we steeds naar focus en samenhang in het programma. Dat biedt ons ruimte om koers te houden én flexibel om te gaan met voortschrijdend inzicht en onvoorziene omstandigheden.