Achter elke zaal een verhaal

Casebeschrijving: Luba

Uitdaging Ontwerp en begeleid een implementatieproces voor de organisatie, waarbij de strategische ambities van de organisatie op basis van hpo-principes in de praktijk worden toegepast, geëvalueerd en verbeterd.
Doelgroep HPO team
Toegepaste expertise
Impact We zorgen voor een permanente verbinding tussen operationele en commerciële doelen en de manier waarop wordt gewerkt. We werken zo mee aan een cultuur waarin leidinggevenden dappere besluiten durven nemen en collega’s elkaar helpen beter te worden in hun werk.
Adviseur(s)
Relatie sinds 2015

Aanleiding

LUBA Uitzendbureau is het grootste uitzendbureau voor het MKB. Een aantal jaren geleden hebben ze een belangrijke groeisprong gemaakt door het aanbrengen van meer focus en commerciële slagkracht. De afgelopen periode is door veranderende wetgeving, economische stagnatie en de gezondheidscrisis een einde gekomen aan deze groeispurt. Dit vraagt om enerzijds om herijking van de strategie en anderzijds om het revitaliseren van het team dat deze strategie moet realiseren.

LUBA heeft gekozen om de principes van een ‘high performance organization (hpo)’ hiervoor toe te passen. LUBA beschikt over een ervaren team, dat de handen vrij moet hebben om alle aandacht te geven aan het ontwikkelen van markt en team. Om die reden heeft het LUBA gevraagd aan Fprofs om een programma te ontwerpen en begeleiden dat helpt bij het implementeren van de strategie en toepassen van de principes van hpo in de praktijk.

Wat we doen

Revitaliseren van een team of organisatie betekent niet gewoon veranderen, maar vooral scherp kijken naar welke kwaliteiten een basis zijn voor een nieuwe periode van groei en wat je daaraan moet toevoegen om weer te ‘vliegen’. Samen met het leiderschapsteam hebben we in kaart gebracht welke ambitieuze doelen realiseerbaar zijn. Met behulp van de hpo-methodiek bieden we een structuur aan alle teams om die doelen te vertalen naar concrete acties voor elk team en leidinggevende.

We begeleiden elk van de teams om deze acties consistent en effectief uit te voeren. Niet alleen op inhoud, maar vooral juist in de manier van besluiten, samenwerken en opvolgen. Omdat we alle teams begeleiden houden we zicht op voortgang van de organisatieontwikkeling, blokkades voor groei of kansen om over de teams heen samen te werken. Daarnaast kunnen we persoonlijke leervragen makkelijk signaleren en plaatsen in het kader van de ambities van LUBA als geheel.

Maandelijks organiseren we in samenspraak met steeds andere leidinggevenden een digitale groeidag. Deze dagen organiseren we vanwege COVID-19 nu online. Deze dagen zijn vooral bedoeld als bron voor inspiratie en samen leren voor de deelnemers. Nieuwe inzichten, methoden of sprekers brengen we in relatie tot actuele casuïstiek en algemene voortgang en resultaten vertalen we naar individuele leerdoelen en -ervaringen.

Uiteraard is de business leidend. Om die reden voeren we elke maand een evaluatiegesprek met onze opdrachtgever. Dan bespreken we wat is gedaan en gerealiseerd, maar kijken we ook naar wat in de periode daarop meer of minder nodig is. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen ‘dicht op de huid’ zijn, maar ook ‘dicht op het werk’.