De kracht van veranderen met ‘schwung’

Onlangs schoven we in het kader van acquisitie aan bij een traditioneel ingestelde Belgische logistieke dienstverlener. Omdat ze hun veranderprogramma eigenlijk prima op orde hadden, rees bij ons de vraag wat wij hier volgens hen aan konden toevoegen. Het antwoord luidde kort maar krachtig en in ‘goed’ Vlaams: ‘schwung’. Hoe langer we hierover nadachten, hoe raker deze typering werd.

Het onbespreekbare bespreekbaar maken

De betekenis van het woord ‘schwung’ is wat ongrijpbaar en niet met één of twee woorden uit te leggen. Toch snapt iedereen wel in grote lijnen waar het om gaat. Dat is met ons werk in wezen net zo. Kijkend naar synoniemen van schwung – zoals flair, elan, souplesse, kracht, dynamiek en gang of vaart – krijgt het als typering van ons werk alleen maar meer betekenis. Goed beschouwd loopt schwung al vanaf het begin als een rode draad door onze dienstverlening en speelt met name een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken van het onbespreekbare. Die schwung omvat, althans wat ons betreft, ruwweg vier kernelementen:

  1. (persoonlijke) energie
  2. (radicale) openhartigheid
  3. zelfrelativering
  4. humor
"We verkopen geen projecten, maar energie"

Bij het ‘opwekken’ van persoonlijke energie denk je misschien automatisch aan iemand als Anthony Robbins. Daar waar Robbins dit opwekken met zijn Energy for Life programma vooral letterlijk benadert, doen we dat bij FProfs toch vooral door onze passie voor ons vak en voor ‘de mens’ te laten spreken. En door persoonlijke raakvlakken, of common ground, te zoeken. Zoals de eerste leidinggevende van een van onze managing partners het ooit als wijze les zei: ‘We verkopen geen projecten, maar energie.’ Die energie zetten we met name in bij het voeren van spannende en/of ongemakkelijke gesprekken.

Zware lading

Dat we bij FProfs voorstander zijn van openhartigheid, en de radicale variant daarvan niet uit de weg gaan, zal inmiddels geen verrassing zijn. Hoe eerder onuitgesproken irritaties, politieke spelletjes en andere subversieve narigheid de wereld uit zijn, hoe groter de kans op een succesvol verandertraject. Om zaken ondanks de bittere noodzaak en zware lading toch behapbaar en enigszins luchtig te houden, kan een gezonde dosis zelfrelativering van onze kant als begeleiders, maar zeker ook van directies en CEO’s, zeer heilzaam werken. Dat doen we met name door aan te geven dat ook onze invloed en impact zijn grenzen heeft.

Ontspanning bij hoogspanning

Door de zelfprojectie die hier vaak uit voortvloeit, neem je vanzelf druk weg bij alle deelnemers. Zo gaf een messcherpe maar zeer inspirerende interim-bestuurder in de zorg ooit toe dat mensen aansporen om zelf te gaan nadenken eigenlijk zijn enige kwaliteit is. Dat humor, tot slot, juist bij pijnlijke onderwerpen en situaties kleine wonderen kan verrichten, weten we allemaal. Denk alleen maar aan begrafenissen die bewijzen dat een lach en een traan soms prima hand in hand gaan. Als zodanig is humor, zolang het niet doorslaat of plat wordt, ook een veelgebruikt interventie-instrument en past het goed bij werken met schwung.

Ook bij zaken doen over de grens passen we dit ‘model’ toe, zij het met de nodige sensitiviteit. Hierbij vertalen we onze principes zeer zorgvuldig naar de specifieke situatie in termen van cultuur van een land, type organisatie, leiding en verandervraag. Zouden we dat niet doen, dan loop je in bepaalde culturen het risico dat je gesprekspartner uiterst energiek en met pijnlijke openhartigheid de deur in je gezicht dicht gooit. En dan gaan zelfs de opperste zelfrelativering en de beste grap ooit je niet meer redden…

Wil je meer weten over dit onderwerp en/of ben je benieuwd wat we precies voor jouw organisatie kunnen betekenen? Stuur dan een mailtje naar natascha.vandepol@fprofs.com.