De lerende organisatie: wel backcasting, maar geen ‘curlinggedrag’

Nu de verkiezingen weer aan de horizon verschijnen, krijgen we door meerdere politieke partijen weer fraaie vergezichten voorgeschoteld. Regeren is immers vooruitzien. Veel managers kunnen hier nog wat van leren, aangezien hun horizon vaak niet verder reikt dan een week of twee. Scenario’s liggen ondertussen te verstoffen, als ze er al zijn. In de ‘toolbox’ die wij hun graag aanreiken, is de spiegel veruit de belangrijkste.

In ‘goed’ gezelschap

We bedoelen dit uiteraard niet als een aanval, maar willen voorkomen dat jij als leidinggevende voor het eerst, of opnieuw, uit paniek gaat handelen. Je zou je in dat opzicht trouwens in goed, of in elk geval bekend, gezelschap bevinden. Het kabinet ligt momenteel immers niet voor niets onder vuur nadat men heeft verklaard zich ‘overvallen’ te voelen door de tweede coronagolf. Ook zij moeten stoppen met wegbewegen van bepaalde zaken en verantwoordelijkheden, en zouden zich ook de volgende vragen ter harte moeten nemen:

  • Verhouden de rollen en persoonlijkheden binnen de organisatie zich nog wel tot het huidige organisatiemodel? Deze vraag gaat over elementen als bedrijfscultuur, rendement en samenwerking, maar ook over de noodzaak tot een interventie. De conclusie kan zijn dat ofwel de rollen, ofwel de organisatie op punten anders moet. Of beide.
  • In hoeverre sta je open voor (zelf) reflecteren en resoneren? Het eerste is actief en vraagt om een periodieke pas op de plaats om jezelf als manager uitgebreid de maat te nemen. Wat doe je zoal waarvan je weet dat je dat juist niet moet doen? Maar ook: ben je (nog) vitaal genoeg voor je takenpakket?
  • Waarvan weet je wèl zeker dat het ‘the right thing to do’ is, maar stel je dit toch telkens uit? Dit soort uitstel is meestal het gevolg van angst, bijvoorbeeld om de controle te verliezen of het experiment aan te gaan. Je houdt bewust of onbewust mensen bij je vandaan die juist zinvolle feedback kunnen geven. Ook als dat even pijn doet. ‘Beter gekwetst door de waarheid, dan getroost door een leugen’, zogezegd. Iconen als Michael Jordan, J.K Rowling en James Dyson lieten zich wat dat betreft ook niet door teleurstellingen uit het veld slaan. En we weten allemaal wat dat hun gebracht heeft!

Backcasting

Deels komt het erop neer dat er naast forecasting ook ruimte moet komen voor een stuk ‘backcasting’. Denk hierbij aan vragen als Waarom zijn we succesvol geweest of juist niet?, onder welke omstandigheden en in welk klimaat is dat gebeurd en wie bleken bijvoorbeeld, tegen de verwachting in, geen vijand maar juist bondgenoot? In het verlengde van deze elementaire vragen raden wij elke manager aan de driehoek macht, legitimiteit en actiebereidheid nooit uit het vizier te verliezen. Een simpel maar effectief middel om snelle ‘scans’ te maken waarmee je concreet diverse scenario’s kunt formuleren. Last but not least: creëer ruimte voor teleurstellingen en tegenslagen.

Geen verstoppertje spelen

Probeer niet net als veel ‘curlingouders’ alle obstakels bij je medewerkers (en jezelf) weg te vegen. Tegenslagen zijn onderdeel van het leven en bij uitstek momenten om sterker uit de strijd te komen. Wil je serieus met deze zaken aan de slag, maar weet je niet hoe? Leg je je kwetsbaarheid liever eerst bij een neutrale partij neer, maar bij wie je geen ‘verstoppertje’ kan spelen? Neem dan zeker contact met ons op via 085 90 20 200 of info@fprofs.com.