Grootschalig online interveniëren? Het kan!

Of het nu gaat om een kick-off van een groot veranderproces of het aantikken van een belangrijke mijlpaal, een grootschalige interventie is altijd spannend. Er is lef voor nodig vanuit de directie, maar ook van medewerkerskant.

One size doesn’t fit all   

Met honderden interventies met tussen de 50 en 500 deelnemers in onze bagage zou je denken dat dit een abc’tje is. Niets is minder waar. Interventies zijn namelijk geen kwestie van ‘one size fits all’ of ‘one forma(a)t fits all’. Nog te vaak worden bij veranderprocessen automatisch grootschalige bijeenkomsten georganiseerd in een theater- of congreszaal. De deelnemers krijgen diverse, goedbedoelende maar vaak langdradige, sprekers voorgeschoteld en worden overvoerd met informatie. Veel ruimte voor interactie en eigen inbreng is er niet. De lef van onze kant zit hem in out of the box durven denken.

Inhoud, interactie, impact, invloed, inspiratie

Zo mijden we theaterzalen, omdat die vanwege hun karakter passiviteit oproepen in plaats van activiteit en initiatief. Daarnaast beperken we zowel het aantal sprekers als de spreektijd. Een kernboodschap is wel degelijk in vijf tot tien minuten overdraagbaar en wordt ook beter onthouden. En waarom niet eens iemand anders laten ‘shinen’ dan de gebruikelijke sprekers? De vrijgekomen tijd besteden we vooral aan interactie met en onder deelnemers, die we in groepen onderverdelen. De vier ‘i’s’ van interventies – namelijk inhoud, interactie, impact en invloed (plus inspiratie vanuit FProfs) komen op die manier maximaal tot hun recht. Bij dat out-of-the-box denken en doen hebben we het afgelopen jaar de nodige hulp gekregen van COVID-19.

Online interventie

Zo bleek kleinschalige digitale interactie al vrij snel te wennen en meer mogelijk te maken dan verwacht. Eerder dit jaar besloten we de stoute schoenen aan te trekken en ook een grootschalige interventie voor een Belgische klant in een online jasje te gieten. Vasthoudend aan bepaalde ontwerpprincipes hebben we een voor ons en de opdrachtgever totaal nieuw formaat, of beter gezegd ‘format’, gekozen. En dat hebben we geweten! Deelnemers waren zeer enthousiast en voelden zich ondanks de fysieke afstand juist meer betrokken dan ooit. Men zag letterlijk en figuurlijk meer gezichten met wie ze, terwijl het centrale programma nog liep, via het hiervoor opengestelde chatkanaal volop ervaringen en meningen deelden.

Tweerichtingsverkeer

De ontstane vrijheid van initiatief nemen en tweerichtingsverkeer zorgde voor een andere dynamiek en meer gevoel van invloed. Dat online interveniëren bovendien veel minder duur is dan honderden mensen op één plek samenbrengen en aldaar meermaals van hot naar her te bewegen, is onze Belgische klant ook niet ontgaan. En je hoeft geen Hollander te zijn om dat bijkomende voordeel graag mee te pikken.