Hoeveel crises wil je als organisatie hebben?

Onze taal is het afgelopen half jaar in rap tempo verrijkt met allerlei coronagerelateerde woorden zoals anderhalvemetersamenleving, coronakapsel en zelfs hoestschaamte. Ook de term crisismodus doet het goed en die is vanuit ons vak erg interessant. We zien namelijk dat veel organisaties hier onnodig lang in blijven hangen, met het gevaar dat ze daarmee onbewust nog meer interne crises veroorzaken. Met de juiste pioritering is dit te voorkomen.

Cruciaal, urgent of beide

Bij het stellen van prioriteiten zijn traditioneel twee elementen doorslaggevend, namelijk: hoe belangrijk/cruciaal is iets en hoe urgent is het? Bij het laatste draait het vooral om de termijn waarop het moet worden aangepakt. De afgelopen maanden hebben talloze organisaties, in de zorg maar ook daarbuiten, zich volledig gefocust op zaken die aan beide criteria ruimschoots voldoen. In aanloop naar de tweede coronagolf, toen veel urgente zaken min of meer onder controle waren, ontstond bij veel organisaties wat ruimte om zaken die iets minder urgent, maar wel belangrijk zijn, aan te pakken.

Uitgestelde crisis

Een bekend fenomeen is echter dat veel mensen de neiging hebben om de crisismodus te lang vast te houden. Berichten in de media die ons waarschuwen dat we, ook als het vaccin er eenmaal is, zomaar nog een jaar met restricties rekening moeten houden, helpen daar zeker niet bij. Deze houding vertaalt zich onder andere in teveel focus op urgentie, ook bij zaken die in wezen wel even kunnen wachten. Zaken die daarentegen minder urgent lijken, maar op korte tot middellange termijn flinke implicaties kunnen hebben, worden daarbij vooruitgeschoven. Die zaken krijg je dan in een later stadium alsnog als crisis op je bord. Vergelijk het met een gaatje in je kies of een onschuldig ogend vlekje op een MRI-scan.

Onoplosbare conflicten

Zonder tijdig ingrijpen kun je zomaar een wortelkanaalbehandeling voor je kiezen krijgen en heeft die ander misschien wel een tumor. Naar jouw dagelijkse praktijk kan dit zich vertalen in duurzaam verstoorde relaties en onoplosbare conflicten waar uiteindelijk zelfs een coach of advocaat geen uitkomst meer kan bieden. In breder verband raden we ook aan om bijvoorbeeld opleidingstrajecten en verbeterprogramma’s niet op de lange baan te schuiven. Idem dito voor wat betreft teamontwikkelingsinitiatieven. Die mogen dan online iets minder ‘warm’ zijn, maar met niets doen, creëer je zelf in feite je volgende crisis.

Sparren?

De tweede golf is inmiddels in volle gang en zou best wel eens langer kunnen duren dan zijn voorganger. Heb jij het gevoel dat jouw prioriteiten, of die van de organisatie in het algemeen, beter kunnen? Wil jij hier eens uitgebreid met iemand over sparren? Neem dan eens contact met ons op via 085 90 20 200 of info@fprofs.com.