Veranderkunde

Alle zaken waar we organisaties mee kunnen helpen, hebben een veranderkundig element in zich. Alle situaties vragen een vorm van bewegen. Maar het is dan vooral de vraag hoe die beweging tot stand kan komen. Er zijn zoveel verschillende visies en perspectieven als het gaat om veranderkunde. Onze ervaring leert dat het eigenlijk altijd ontstaat vanuit noodzaak, crisis, wens, contextuele veranderingen en of briljante ingevingen.

Veranderingen eenvoudig?

Wat de aanleiding ook is, veranderingen zijn nooit eenvoudig. Sommige organisaties hebben beroerde ervaringen, een matig referentiekader of geen ervaring met verandering. In andere situaties zijn mensen wel een beetje moe van alle wijzigingen. In veel voorbeelden erkennen sleutelfiguren wel de rationale, maar dealen met consequenties is veel lastiger. Feitelijk gaat het om aspecten zoals:

 • een omgeving die snel verandert. Hoe passen wij ons aan? Als het gaat om cultuur, manier van werken, resultaten of innovatie?
 • een team dat een verandering zou moeten leiden heeft niet alle tools en ervaring.
 • het inzetten op de verandering, waarbij we in de ene situatie echt tempo moeten maken, terwijl de andere situatie alles behalve snelheid vraagt.
 • medewerkers die de hakken in het zand zetten.
 • het niet aansluiten van ons veranderverhaal en storyline.
 • het ontbreken van de samenhang van alle projecten en veranderingen.

En hoe dan?

Onze aanpak richt zich op inhoudelijk en procesresultaat:

 • Gemeenschappelijke visie en taal
 • Impactvolle interventies in doorbreken en bouwen van patronen
 • Iteratief en zoekend met helder doel voor ogen
 • Combinatie van structuur en ruimte voor dialoog
 • Organisaties, teams en individuen in organisaties

Inzetten van methodieken

En natuurlijk zetten we ook hier methodieken en modellen in. Als leidraad en richtinggevende principes. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Adaptief leiderschap van Heifetz en Linsky, waarin haarfijn aan de orde komt wanneer je als bedrijf zaken gewoon moet fixen en wanneer je als management even moet kijken en vooral verduren dat het niet vanzelf gaat.
 • Ardon – doorbreek de cirkel
 • Kotter – leidende coalities en verandervisie en -plan
 • Systemisch transitiemanagement – fase van weerstand
 • Theory U – open mind, open hart, open will
 • Behavorial Science management – executie = gedrag = resultaat
 • Principes van project – en programmamanagement – doelen, mijlpalen, borging
Veranderkunde