Teamdynamiek

"Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken."
Thomas Mann

Het start altijd met de vraag, is het een team of is het groep? Wat zijn we en wat willen we? Het lijkt een eenvoudig uitgangspunt, maar het is niet altijd noodzakelijk om een team te willen zijn. Natuurlijk wil je dat er teamwork is, zoals in de contouren van een winnend team of een topteam. We weten dat een goed functionerend team voldoet aan een aantal voorwaarden en spelregels. Een van de belangrijkste is willen en durven investeren in onderhoud.

Herkenbaar?

Teamvorming voltrekt zich bijna altijd volgens vaste patronen. We kunnen ons voorstellen dat je soms worstelt met dit soort vragen:

 • Ik geef leiding aan een groep van mensen met gemeenschappelijk doel en gedeelde verantwoordelijkheid, hoe manage ik dat?
 • Hoe kunnen we als team doelen realiseren binnen de context van een organisatiesysteem en marktomstandigheden?
 • Op welke manier kunnen we continu verbeteren, met de verantwoordelijkheid die erbij hoort om elkaar en daarmee het team beter te maken?
 • Thuiswerken geeft afstand, hoe doe ik dat nu we elkaar nauwelijks echt zien en spreken en elk contact functioneel wordt?

Het belang van teamdynamiek voor groei

Constructieve teamdynamiek is de sleutel voor succes van organisaties. Dat kan zowel live als digitaal, de tijd dat iedereen moet samenkomen in zaaltjes is voorbij. Tegelijkertijd is het wel zaak om de vaak hardnekkige patronen te identificeren en te doorbreken. Hierbij gaat het om meer dan uitspreken, aanspreken en afspreken. Het gaat vooral om zichtbaar gedrag met als doel met en van elkaar te leren. Wat je ook wilt is dat:

 • de taakvolwassenheid van je teams groeit;
 • sociale veiligheid vanzelfsprekend is;
 • besluiten op een logische en kwalitatieve manier worden genomen;
 • er een vorm van reflectie en zelfcorrigerend vermogen is.

Inzetten van methodieken

Geen groep of team hetzelfde. Elk gezelschap heeft bijzondere en soms unieke kenmerken. Daarbij beoordelen we of en op welke manier instrumenten, methoden en techtnieken moeten worden ingezet. We kunnen bijvoorbeeld de volgende middelen inzetten:

 • Tuckman – teamontwikkelingswiel
 • Lencioni – Vijf frustraties van teamwerk
 • Bateson – Niveaus van verandering
 • Systemisch perspectief en patroonherkenning
 • MBTI – persoonlijkheidsprofielen
 • HPO
 • DISC
 • HBDI
 • Assessments
 • 360 graden feedback
Teamdynamiek