Strategie en scenario’s

“The essence of strategy is choosing what not to do.”
Michael Porter

Er is altijd samenhang tussen strategie en scenario’s. Maar het is de uitdaging om én focus te houden en de strategie te volgen én voldoende alternatieven op zak te hebben. Van wie is strategie en in welke mate hangt succes af van een slimme strategie? Of bereik je ook je doelstellingen met een magere strategie, maar dan met slimme mensen? Ons team kijkt, denkt en debatteert mee met opdrachtgevers als het gaat om dit soort vraagstukken.

Focus en het ontrafelen van geheimen van de toekomst

Veel organisaties hebben een variant van wat strategie is. Doel, richting, middelen, ijkpunten visie en missie. Tegelijkertijd is het complex. Strategie gaat onder andere over:

 • Hard controls
 • Soft controls
 • Focus en alignment
 • Ambitie

Daarnaast is het essentieel om voorbereid te zijn op het onverwachte. Dat vraagt om inspanningen om methodisch en op een gestructureerde manier te kijken naar potentiële ontwikkelingen en de impact ervan op je organisatie, klanten, inkomsten of mensen. Vanzelfsprekend gaat het ook om ordening in relatie tot lange termijn, tactiek en operatie.

Werkwijze

Onze werkwijze hangt af van de specifieke vraag, maar start altijd met analyse, datamining en ordening. Wat is de huidige strategie, wat waren ooit de strategische triggers? Doet de strategie nog waar het ooit voor was bedoeld? Onze aanpak richt zich daarmee op:

 • Data
 • Proces
 • Samenhang activiteiten
 • Ordening
 • Faciliteren bijeenkomsten met stakeholders
 • Differentiëren van activiteiten
 • Toetsen
 • In kaart brengen van mogelijke alternatieve scenario’s

En nee, er is geen noodzaak om een strategie meteen overboord te gooien. En ja, het is noodzakelijk om periodiek te toetsen omdat je omgeving en de ontwikkelingen sneller gaan dan je voor mogelijk kunt houden. Daarnaast is het verstandig om langs de lijn van proven technology vast te stellen of je koers klopt en je team in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor deze koers.

Strategymap

Wat veel impact heeft bij klanten in het gezamenlijk opstellen en inrichten van een concrete strategymap. In dit proces komt een aantal elementen aan de orde:

 • Missie/visie
 • 5 kerndoelstellingen
 • Differentiatie als het gaat om finance, klanten, processen, mensen
 • 12 value drivers om op te sturen
 • Evaluatie en monitoring

Een strategymap geeft niet alleen een organisatie als geheel, maar ook onderdelen van je bedrijf veel inzicht en houvast. Daarnaast beschikken we zoals je mag verwachten over vakkennis, modellen en ervaring.

Niemand heeft een kristallen bol en te ver vooruitplannen blijkt, los van de sector waar je werkzaam bent, ingewikkeld te worden. Maar stel wel de vraag of jouw bedrijf een lineair pad volgt, rekening moet houden met variabelen of dat de wereld je in totale ambiguïteit stort.

Strategie en scenario’s