Politiek, macht & invloed

Macht en politiek speelt in elke organisatie een rol. En het gaat jou dus ook om het uitoefenen van invloed. Die 3 zaken zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de manier waarop ze elkaar beïnvloeden, speelt in alle veranderkundige trajecten een belangrijke rol. Het belangrijkste is dat we eerst uitleggen dat politiek en macht ‘normale’ begrippen zijn en dat het van alle tijden is.

We geven inzicht in de:

 • principes van macht en mandaat;
 • manier waarop politiek in je bedrijf wordt veroorzaakt;
 • effectieve inzet van invloed als professional of management.

Als het gaat om macht, gaat het vooral over de manier waarop mandaat wordt uitgeoefend. Rollen en functies hebben nu eenmaal een bepaalde reikwijdte. We geven je als manager inzicht in wat de grenzen zijn van je functionele machtspositie en waar je mandaat eindigt. Daarnaast gaat het om het kunnen hanteren van begrippen zoals legitimiteit, actiebereidheid en macht. Het komt erop neer dat je je periodiek afvraagt op welke manier je een rol moet en wil spelen.

Stakeholdermanagement

We zien dat het niet vanzelfsprekend is om op een methodische manier stakeholders in kaart te brengen. Terwijl het vaak veel tijd en gedoe scheelt. Relevante vragen hierbij zijn:

 • Hoe verhouden mijn doelen zich ten opzichte van de ander?
 • Wat is mijn relatie met de ander?
 • Welk politiek gedrag vertonen we?
 • Hebben we voldoende zicht op legitimiteit en actiebereidheid?

Het uitoefenen van invloed is meer dan het hebben van een voorkeur of onderbuikgevoel. Invloed gaat om het bewust kiezen van een aanpak om doelen te bereiken. Bij stakeholdermanagement is het zinvol om op voorhand je blinde vlekken te kennen: in welke situaties komen we als team onder druk te staan? Door wie en wat laten we ons beïnvloeden? Dat zijn essentiële vragen.

Dit gaat er gebeuren

De grootste winst van onze aanpak zit hem in een paar aspecten:

 • Accepteren dat er altijd politiek is.
 • Macht kent verschillende vormen en is niet per definitie negatief.
 • Tijdwinst en rendement met betrekking tot techniek van stakeholdermanagement.
 • Meer invloed op een coöperatieve manier.
 • Behalen van doelstellingen en resultaten.
Politiek, macht & invloed