Teambegeleiding

Teams zijn de motor van elke organisatie. Medewerkers die in een team werken aan gemeenschappelijke doelen, dragen bij aan het aan het realiseren van de ambitie van de hele organisatie. Het succes wordt bepaald door de mate waarin teams in staat zijn om focus te houden op het doel, taken en rollen goed te verdelen en effectief samen te werken. Vaak zit daar juist het probleem, want in de praktijk blijkt het werken in een team knap lastig.

Daarom begeleiden we teams om hun effectiviteit en energie te vergroten. Soms voor langere tijd, soms in een korte bijeenkomst. Soms is het een soort APK als onderhoud aan het team. Andere keren is het een ingreep, omdat het team in een negatieve spiraal is gekomen. Teambegeleiding vind je in alle soorten en maten onder de volgende benamingen:

  • Heidag
  • Teamevaluatie
  • Inspiratiesessie
  • Managementdevelopment
  • Tweedaagse teambijeenkomsten
  • Intervisie

Zo doen we dat

Hoe we het samen doen is iedere keer maatwerk, maar er zijn een paar elementen die steeds terugkomen in onze aanpak.

Patronen in kaart brengen

We beginnen door samen te analyseren welke effectieve en niet-effectieve patronen er zijn. Van daaruit kan ieder teamlid aan het werk met zijn eigen verantwoordelijkheid.

Onderstroom en bovenstroom

We brengen in kaart welke onderwerpen er spelen met betrekking tot doelen, taken en structuren van het team in relatie tot issues op gebied van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Gemeenschappelijke taal

Voor een ander gesprek is ook nieuwe taal nodig. We zorgen dat alle teamleden beschikken over het juiste vocabulaire om met elkaar in gesprek te gaan.

Creatieve werkvormen

Door verschillende werkvormen houden we de energie hoog, maar zorgen we ook dat teamleden stapsgewijs worden meegenomen in hun proces.

Taakvolwassenheid

Op individueel niveau kijken we naar bekwaamheid en bereidheid van teamleden om hun taken op te pakken. Niet als assessment, maar als basis om de juiste vervolgstappen te bepalen in de ontwikkeling van mens en team.

Veiligheid

Een ongrijpbaar begrip dat vaak in de weg staat van de ontwikkeling van een team. Veiligheid begint bij kwetsbaarheid. We zorgen voor een omgeving waarin teamleden zich waar nodig kwetsbaar kunnen opstellen en zo de basis kunnen leggen voor een onderling vertrouwen.

De olifant in de kamer

Het is vaak interessanter om te luisteren naar wat mensen in een team niet tegen elkaar zeggen, dan naar wat ze wel zeggen. Wij geloven in radicale openhartigheid. Dat mag je van ons verwachten en dat verwachten we ook van de teams waarmee wij werken!

Altijd op maat

Elk team heeft zijn eigen vraagstukken en uitgangssituatie. Soms ben je onderdeel van meerdere teams. Ligt er nog een vraagstuk uit het verleden. Is de energie even weg door de fysieke afstand van het thuiswerken of sta je voor een enorme veranderopgave. Of loopt het werk zo erg over de schoenen dat je gewoon geen tijd hebt om in elkaar te investeren.

Kan jouw team begeleiding gebruiken?

We denken graag mee over hoe je teambegeleiding kan vormgeven!