Organisatieontwikkeling

Groei of ontwikkeling van een organisatie gaat niet alleen om een toename van rendement, omzet of aantallen. Het vraagt om focus en samenhang in de ontwikkeling van de harde kant, zoals processen, structuren en systemen, en de zachte kant, zoals cultuur, samenwerking en leiderschap. Vaak blijkt juist de zachte kant de hardste noot om te kraken. We treffen vaak vastgelopen veranderingsprocessen. Door onderling gedoe, gebrek aan focus of voortgang en onvoldoende succes verdwijnt energie en zin om te veranderen. Met onze kennis over organisatieontwikkeling geven we richting aan elke verandering.

Zo doen we dat

We hanteren geen standaard aanpak, omdat geen enkel bedrijf en geen enkele situatie hetzelfde is. We gebruiken wel vaste principes die ervoor zorgen dat we in staat zijn om samen met jou mensen samen te brengen en te activeren rond een gemeenschappelijke ambitie. Deze principes zijn:

Startpositie neerzetten

We starten met een goed doordachte analyse. Samen met de opdrachtgever bepalen we de scope van de veranderopgave in tijd, kaders en beoogd effect. We starten met deskresearch, interviews met stakeholders, het bezoeken van belangrijke locaties en als het nodig is een meeloopstage. Op basis daarvan brengen we in kaart welke patronen ondersteunend zijn of in de weg staan van het realiseren van de ambitie.

Setting the scene

De startpositie is niet veel waard als hij niet gedeeld wordt door de formele en informele leiding van de organisatie. Door ze vroeg in het proces te betrekken, zorgen we aan de ene kant voor draagvlak en eigenaarschap. Aan de andere kant creëren we een kans om de dynamiek te zien en te interveniëren waar nodig. Zo bepalen we met elkaar vroeg in het proces de spelregels. Een van de vaste regels? Radicale openhartigheid.

Richting geven

Elke organisatieontwikkeling heeft duidelijke doelen nodig. Zowel aan de harde kant als aan de zachte kant. Bij de harde kant kun je denken aan omzetgroei, inrichting van kernprocessen en kostenbesparing. Terwijl bij de zachte kant eigenaarschap, samenwerking, en werkplezier een rol kunnen spelen. Deze doelen dienen als kompas. Zo zorgen we dat we koers houden en voortgang boeken. Ook als er onvoorziene omstandigheden zijn of voortschrijdend inzicht.

Ritme bepalen

Samen met de opdrachtgever bepalen we het juiste ritme van de verandering. In welk schema komen betrokkenen bij elkaar. Wie praat daarbij met wie over welke onderwerpen? Hoe wordt besloten en hoe bouwen we dan weer voort op genomen besluiten? Door onze ervaringen herkennen én voorspellen we veranderkundige patronen. Op die manier zijn we gedoe voor en houden we de energie voor de verandering hoog.

Ruimte bieden

Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden! We leggen geen draagvlak en eigenaarschap op. Die ontstaan door het belangrijkste veranderkundig instrument dat er is: het goede gesprek. De vraag is alleen wie op welk moment met wie over welke zaken in  gesprek moet. In onze programma’s zijn we gericht op het organiseren van precies de juiste gesprekken die leiden tot inzicht, verbinding, actiebereidheid en soms juist ongemak. We bieden de taal en context die nodig is voor het voeren van dat gesprek. Met 2 mensen of 2000.

Vakmanschap

Ieder zijn vak! We gaan niet op jouw stoel zitten om je business te runnen tijdens een verandering. Wel trekken we graag op, voor korte of langere tijd, om vanuit ons vak een versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van je organisatie. We combineren creativiteit en lef bij het ontwerpen en uitvoeren van onze programma’s en interventies. We zitten daarbij dicht op de huid en dicht op het werk!

Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen helpen?

Neem dan contact met ons op , we luisteren graag naar je.