Bestuur & Boardroom

Over de dynamiek in de boardroom wordt veel gepubliceerd en beweerd. Wat is het nu dat het zo bijzonder maakt. Of complexer? Het komt nog wel voor dat er onbewuste aannames en vooronderstellingen leven over besluitvorming, de snelheid of de kwaliteit ervan. Dat gelijkgestemdheid ‘beter’ zou zijn of dat verschillen van inzicht vertragen.

Hoe het ook is, zo is onze ervaring, essentieel is dat bestuurders, toezichthouders of commissarissen met regelmaat aandacht geven aan de onderlinge verhoudingen, de tone of voice en het vermogen om te kunnen reflecteren.

Zo doen we dat

De gemiddelde CEO heeft een behoorlijke (maatschappelijke) opdracht en verantwoordelijkheid. Daarnaast verlangt de rol dat het team waaraan leiding wordt gegeven in staat is om op optimaal te presteren. Het stakeholderveld is vaak complex en onderling vertrouwen noodzakelijk. Onze adviseurs brengen samen met de sleutelspelers het speelveld in kaart:

  • Welke patronen zijn er ontstaan de loop der tijd
  • Welke rituelen zijn er en in hoeverre zijn deze helpend of belemmerend
  • In hoeverre zijn er taboes in de samenwerking, wat is not to be touched

We beoordelen een aantal factoren die bepalend zijn voor aspecten zoals de mate van invloed, legitimiteit, vertrouwen en rolambiguïteit. Echter kijken we ook gewoon naar belangen en agenda’s. De menselijke aspecten, de stokpaardjes en de taakvolwassenheid.

Regie en samenspel

Besturen en toezichthouden voltrekt zich enerzijds volgens wet- en regelgeving, kaders en afspraken. Het samenspel echter gaat in de meeste gevallen om persoonlijke verhoudingen en reflectievermogen. We dagen alle betrokkenen uit om objectief en afstandelijk te kijken naar rol, vooringenomenheid en vermogen in relatie tot de taak of opdracht die voor ligt. Dat vraagt nogal wat. Het vraagt rust, tijd en een setting waarin er met elkaar gewerkt kan worden. Het samenspel ontstaat vaak als er sprake is van productief ongemak, het verduren van situaties die wél moeten worden opgelost maar met een ander repertoire. De meeste van onze opdrachtgevers vragen ons voor het periodieke onderhoud. Masseren, even vertragen om te kunnen versnellen.

Ambacht

Boardroom advies zien we als ambacht. Zorgvuldig en met precisie samenwerken, de moeilijke zaken op tafel krijgen. Met elkaar. Vaak start het met de persoonlijke gesprekken over perspectief, intrinsieke motivatie en de opdracht. Na de analyse komen de eerste beelden en interpretaties. Radicaal openhartig.

Opdrachtgevers willen gewogen besluiten om resultaten te bereiken. Het samenspel van rol, gedrag, personen, kwaliteiten en drijfveren helpen om tot optimale resultaten te komen.

Behoefte aan een goed gesprek?

Herman deelt graag zijn persoonlijke ervaringen met je.