Zorg

Praten we over de zorg, dan gaat het om veel verschillende partijen. Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen, instellingen in de V&V of GGZ en belangenorganisaties. Tegelijkertijd zien we ook veel overeenkomsten, die het begeleiden van veranderingsprocessen bij deze instellingen altijd leuk en uitdagend maken. Wat praktisch altijd een rol speelt, is de grote organisatorische complexiteit in het externe en interne stakeholderveld. Formele en informele netwerken zorgen in een beweeglijke afstemming tussen bijdrage aan en belang voor de realisatie van belangrijke doelen: innovatie, kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen.

Zorginstellingen typeren zich door een grote betrokkenheid bij het vak en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Personeel ziet het werk in de zorg soms niet eens als baan maar als ambacht of zelfs een roeping. Daar past ook een hele eigen cultuur bij, met een eigen code, eigen mores en een eigen gevoel van senioriteit. We zien daarom altijd spanning tussen de organisatorische en professionele hiërarchie. In verandering speelt op de achtergrond altijd de vraag: ‘Wie is hier nu eigenlijk de baas?’. Tegelijkertijd vinden betrokkenen in verandering elkaar altijd weer in het gezamenlijk belang van de zorg, dat groter is dan elk individu of instelling.

Ontwikkelingen in de zorg

De zorg is helaas ook een branche die geteisterd wordt door een enorme werkdruk, onder andere door een combinatie van arbeidsmarkttekorten en de noodzaak om te besparen. Tegelijkertijd kijkt de branche naar een fundamentele stelselwijziging gericht op het verminderen van de administratieve regeldruk en beperken van de negatieve effecten van de marktwerking. Uiteraard neemt het belang van de wijzigingen alleen maar toe door de gezondheidscrisis van de afgelopen jaren.

Naast deze landelijke ontwikkelingen heeft de zorg ook steeds meer te maken met internationale ontwikkelingen op gebied van technologische innovatie, digitalisering, datasturing en internationale samenwerking. Dit leidt tot ontzettend veel beweging binnen het zorglandschap, waar bestuurders en management van instellingen een passend antwoord op moeten vinden. Executiekracht en alignment zijn essentieel in organisaties waarin ook politiek, geld en macht een belangrijke rol spelen.

De zorgprofessional is een doener, een probleemoplosser. Dat is aan de ene kant heel mooi maar aan de andere kant zorgt het ook voor een permanente staat van crisis met een focus op de korte termijn. Er wordt minder tijd genomen voor de adaptieve uitdagingen die ten grondslag liggen aan de noodzakelijke veranderingen. En dat terwijl de krachtige informele netwerken juist versterkt en gebruikt kunnen worden om verandering snel en gedragen vorm te geven. Dat vraagt echter wel aandacht, bewustwording en gemeenschappelijke taal.

De uitdagingen in de zorg zijn legio en de oplossingen daarvoor ook. Voorbeelden van mogelijke oplossingen en interventies die wij zorgprofessionals en -instellingen bieden zijn:

  • Begeleiding van implementatie van strategie en cultuur;
  • Groeiprogramma’s voor (persoonlijk) leiderschap en taakvolwassenheid van teams en individuen;
  • Vergroten van verandervermogen en stakeholdermanagement van management;
  • Impactvolle teaminterventies op alle niveaus van de organisatie, inclusief vakgroepen.

Wat we ook voor je doen, onze interventies zijn altijd gericht op het verbeteren van verbinding en openhartigheid en daarmee besluitvorming en executiekracht.

Klanten