Onderwijs

Als er een branche is waar maatschappelijke ontwikkelingen elke dag zichtbaar worden in het werk, dan is het wel in het onderwijs. Digitalisering is al jaren aan de gang, maar de lockdowns hebben duidelijk gemaakt dat digitalisering niet hetzelfde is als je lessen online geven. Een door innovatie veranderend werkveld stelt sneller nieuwe eisen dan de opleidingen door studenten kunnen worden afgemaakt. Relevant blijven door het boeien van zowel student, docent als toekomstig werkgever is een grotere opgave dan ooit.

Ondertussen laveren besturen en directies van universiteiten en scholen van alle niveaus door gevoelige maatschappelijke thema’s rondom social media, gendergelijkheid, godsdienst en afkomst. En ‘runnen’ ze ondertussen een instelling, waarin meer dan ooit eisen worden gesteld op het gebied van kwaliteit, financiële gezondheid, duurzame inzetbaarheid van personeel en governance. Een gelaagde puzzel van enorme complexiteit.

Gelukkig wordt juist in deze tijd ook duidelijker hoe belangrijk goed onderwijs is. En beschikken scholen en universiteiten over een grote groep zeer betrokken professionals met passie voor hun vak. De uitdaging is vooral om deze passie te koppelen aan de ambities en strategische uitdagingen van school of universiteit.

Ons werk in onderwijsland

Met onze opdrachtgevers uit het onderwijs kijken we naar het vergroten van realisatiekracht. Hoe kun je docenten en hun leidinggevenden in staat stellen om te gaan met de complexiteit van het werk en tegelijkertijd actief laten werken aan het vertalen van gedeelde ambities in aantrekkelijke opleidingsprogramma’s, een team waarin iedereen elkaar beter maakt en simpel gezegd: werkplezier!

En van de andere kant: hoe kun je uitdagingen vanuit de bestuurskamer of directietafel vertalen in een opdracht of een programma, waarbij de kwaliteiten van de teams en hun leidinggevenden worden gebruikt om die uitdagingen ook aan te gaan. Vanuit een gezamenlijk perspectief, lerend van elkaar en met een groot gevoel van eigenaarschap.

Als voorbeeld ondersteunen we colleges van bestuur en directies van scholengemeenschappen bij het opstellen en voeren van hun strategische agenda. En bij het effectief betrekken van professionals uit hun eigen organisatie om zaken beter te maken en realiseren. Daarnaast hebben we leer- en groeiprogramma’s voor onderwijsinstellingen ontworpen, die deelnemers handvatten geven om regie te houden over hun werk. Zo helpen we ze om, binnen alle complexiteit en werkdruk van een onderwijsinstelling, samen met collega’s te werken aan groei van henzelf én hun team.