Overheid

Bij welke overheidsorganisatie je ook kijkt, er is altijd een aantal vaste variabelen: een ambtelijk apparaat, de politieke stroom en de samenstelling bestuur en wet- en regelgeving. Bij uitdagingen gaat het vaak om tractie en in de juiste snelheid komen tot besluitvorming en uitvoering. We zien dat lokale overheden grote taakverantwoordelijkheden hebben en krijgen. De eindverantwoordelijken moeten alle zeilen bijzetten om zaken tot een goed einde te brengen in een stakeholderveld waarin wetten, regels, belangen en een vaak verwaarloosde cultuur heerst.

Overheden worden ook uitgedaagd om hun relatie met burgers en inwoners opnieuw vorm te geven. De participatiewet is een concreet voorbeeld van hoe de rol van de overheid van bepaler en verzorger verandert naar ondersteuner en partner. Dat vraagt om aanpassing van proces en structuur. Die moet meer regelruimte bieden voor vertegenwoordigers van overheden om zelf tot passende oplossingen te komen in direct contact met de burger.

Dus we vragen medewerkers en teamleiders om meer initiatief en eigenaarschap te tonen, maar de politieke context van het werk stimuleert dat vaak niet. Het versterken van persoonlijk leiderschap, informele netwerken en een cultuur van openhartigheid is noodzakelijk om te blijven presteren in deze nieuwe tijd.

Ons werk bij de overheid

Onze mensen ondersteunen opdrachtgevers met uiteenlopende vraagstukken:

  • Structuur en samenhang aanbrengen in alle activiteiten
  • Management en directie helpen met samenwerking en alignment
  • Detacheren van projectprofessionals om als buitenboordmotor projecten te versnellen

Daarnaast ontwikkelen en begeleiden we werkconferenties. Dan gaat het om kwaliteit van samenwerken, het maken van keuzes en het uitvoeren van programma’s. Dat doen we op verschillende manieren, maar altijd met een herkenbare aanpak. We observeren, analyseren en interveniëren. Kortom: meelopen in het proces, het houden van interviews, data-analyse, plannen en organiseren van online of live bijeenkomsten. Met nauwlettend oog voor zaken als boardroom dynamics, het samenspel tussen directie, bestuur en management, het begeleiden van vergaderen, de rol van politiek en macht in de samenwerking en adaptieve uitdagingen voor colleges en directie.