Adaptief leiderschap wetenschappelijk benaderd

TQR plaatje Scriptie

Adaptief leiderschap wetenschappelijk benaderd

 

Door Thijs Quakkelaar

Voor mijn Master arbeid- en organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen schrijf ik nu m’n scriptie. Het onderzoek daarvoor heb ik bij FProfs gedaan. Uit evaluaties van workshops en trainingen kreeg FProfs vaak terug dat er veel gebruikgemaakt wordt van adaptief leiderschap. Naar dit type leiderschap is nooit kwantitatief onderzoek gedaan. Is er een bepaalde stijging van adaptief leiderschap te zien na een workshop van FProfs? Er was nog geen ‘tool’ voor. Daarom ben ik aan de slag gegaan met de validatie van de (Engelstalige) vragenlijst die voorhanden was.

Eerst een voorbeeld om uit te leggen wat het verschil is tussen adaptief en technisch leiderschap is. Denk aan een ziekenhuis waar na een reorganisatie hetzelfde werk gedaan moet worden met minder mensen. Dus ook minder leidinggevenden die hun aandacht moeten verdelen over meerdere teams. Zij moeten controle houden én ervoor zorgen dat een team aan de slag kan, ook als de teamleider er niet is. Een technische oplossing zou dan zijn dat de teamleider z’n kantoor centraal zet en zegt: kom maar binnen als er iets is en ga maar weer als het kan. Een adaptieve benadering zou zijn dat de leidinggevende z’n teamleden beoordeelt op hun taakvolwassenheid. Wat heb je nodig om zelfstandig aan de slag te gaan? Zo geef je bijvoorbeeld aan mensen die heel taakvolwassen zijn de opdracht om iets vóór een bepaalde dag af te hebben, zonder dat daar veel instructie of begeleiding bij nodig is.

Terug naar de vragenlijst en mijn afstudeeronderzoek. Ik heb die vragenlijst door heel veel mensen laten invullen. Van de 30 vragen bleken er 27 goed toe te passen op twee dimensies:

Dimensie 1 meet adaptief leiderschapsgedragingen – je team inzetten, rekening houdend met de omstandigheden en situatie om tot de oplossing van een probleem te komen.

Dimensie 2 meet technisch leiderschapsgedragingen – manager zegt: ‘heb je problemen, dan los ik die voor je op …’

Uiteindelijk had ik een vragenlijst met 27 stellingen waarop gereageerd kon worden door het invullen van een antwoordschaal (in vijf stappen van helemaal eens tot helemaal oneens). Daaruit kwam een score voor adaptief en technisch leiderschap. Scoor je hoog op adaptief leiderschap, dan pas je de bijbehorende gedragingen vaak toe in de dagelijkse praktijk. Hetzelfde geldt voor technisch leiderschap en het daarbij behorende gedrag.

Mensen die hoog scoren op adaptief leiderschap zullen ook redelijk hoog scoren op technisch leiderschap, omdat bij sommige (eenvoudige) problemen de leider zijn autoriteit en expertise inzet en de oplossing aandraagt. Met deze vragenlijst kunnen we bepaalde effectmetingen gaan doen. Vóór de workshop een nulmeting, na de workshop een meting en dan een half jaar later nog een om te kijken of het blijft hangen. Tegelijkertijd gebruiken we de resultaten ook om de workshops van FProfs zelf te verbeteren. Daarnaast geeft het de leidinggevenden die deze vragenlijst hebben ingevuld inzicht in hun gedrag als leidinggevende. Het helpt hen om te focussen op hun ontwikkelpunten en te zien waar het juist goed zit.

 

Hebt u naar aanleiding van deze blog vragen? U kunt mij altijd bereiken via FProfs, tel. (085) 90 20 200.

Pitstop Maarsbergen

Opladen & bijtanken om vooruit te kunnen

B22E29D9-84B8-4B7F-BFEB-230E9FE24EE4

Uitwisseling zoeken om scherp te blijven. Persoonlijk repertoire verbreden en eigen leiderschap versterken. Elkaar ontmoeten, sparren, leren van en met elkaar. Dát zijn de redenen voor u om een pitstop te maken bij FProfs op Landgoed Maarsbergen. In leer- en intervisiegroepen van 6 tot 8 deelnemers, 5 bijeenkomsten in een jaar. Directeuren, managers en professionals die behoefte hebben om geregeld off-site te reflecteren op hun werk en de lastigheden die ze daarin tegenkomen. Uiteraard begeleid door de professionals van FProfs.

 

We starten op 10 oktober met de eerste groep en telkens een maand later een volgende. Bekijk de pdf voor alle informatie en doe mee. Mail naar info@fprofs.com en we nemen contact op. Of bel +31(0) 85 90 20 200.

Gulle collega’s  

 

Foto gulle gever

Wie kent het niet, dat de dag om is en je ’s avonds nog de administratie zit te doen of een stuk voor te bereiden omdat je er overdag niet aan toegekomen bent. De dag van een leidinggevende bestaat veelal uit een aaneenschakeling van grote en kleine dingen; praten, overleggen, verbinden, mensen aan het werk houden, keuzes maken, voorbereiden, verantwoorden en zakendoen. Niet groots en meeslepend, maar keihard werken om alle ballen in de lucht te houden. Daar is meestal weinig ruimte voor reflectie om te zien of de manier waarop je de dingen doet wel de meest handige of effectieve is. Sterker nog, de meeste leidinggevenden die we tegenkomen weten ergens wel waar het anders, beter of effectiever zou kunnen, maar komen er toch niet toe om het anders te doen.

Het vraagt moed om werkelijk te veranderen. Je betreedt onbekend terrein en de omgeving zit er lang niet altijd op te wachten. We zijn gewoontedieren. Daarbij is makkelijker om het kantoor anders in te richten of een procedure aan te passen, dan om veranderingen aan te brengen in je gedrag of zienswijze teneinde de effectiviteit van je handelen te vergroten. Bovendien gaat het meestal niet alleen maar om jezelf, maar betreft het disfunctionele patronen waar je met je team, collega’s of leidinggevende in terecht komt. Dan moet je iets aanspreken of uitspreken. Maar ook je eigen gedrag of blinde vlek bespreekbaar durven maken. Geen sinecure voor de meesten van ons.

Daarbij heb je meestal reden om te doen hoe je het doet. Je vermijdt er ongemak mee, organiseert je kwetsbaarheid weg. In elk geval blijf je in je comfortzone. Dat gaat vanzelf. Om te doorbreken dat je blijft doen wat je altijd doet heb je daarom niet alleen moed nodig, maar vooral de mensen met wie je werkt. Dus gaat het in onze programma’s nadrukkelijk ook steeds om de vraag hoe je ondersteuning vraagt en geeft bij het behalen van je doelen. Hoe je elkaar kunt vinden en versterken.

Dat gaat niet vanzelf. Het vraagt commitment en oefening om met elkaar een team te worden waarin je dat kunt:

• Collega’s vragen jouw coach te zijn op de terreinen waar je wilt ontwikkelen.
• Een team met gulle collega’s die je aanspreken.
• Samen training volgen die je voldoende ruimte voor uitwisseling en      reflectie biedt.
• Een leidinggevende zijn die voldoende productief ongemak durft te creëren om je mensen in beweging te zetten.
• Heidagen waarin het niet alleen gaat over de business, maar ook over hoe jullie het met elkaar doen.

Dat is geen luxe, maar bittere noodzaak om de kwaliteit van leiderschap en samenwerking voortdurend te verbeteren.

Echte verandering komt zelden voort uit nog harder werken. Maar wel uit het vermogen om er regelmatig uit te stappen om te zien of je nog de goede dingen aan het doen bent. En vooral door hulp te vragen en het vermogen te ontwikkelen om elkaar scherp te houden. Dagelijks ervaren we hoeveel het oplevert als teams daadwerkelijk met elkaar aan het werk gaan om beter te presteren. En daarmee efficiënter en effectiever gaan samenwerken. Om ambitieuze doelen te behalen móet je investeren in de kwaliteit van je samenwerking.

 

Utrecht, 20 maart 2018

Cornalien Stolker is partner bij FProfs

Hoe houd je de millennial bij je organisatie!

Foto Millennials

De werkloosheid is de afgelopen 10 jaar niet zo laag geweest als het begin van 2018. Na een langdurige periode van een overschot aan jonge starters op de arbeidsmarkt zijn de rollen nu omgedraaid! Er is definitief sprake van spanning op de arbeidsmarkt. Werkgevers leveren inspanningen om millennials aan zich te binden. Het besef dat deze jongere werknemers een uitstekende en broodnodige aanvulling zijn op meer ervaren en kundige krachten is wijdverspreid.[1] Ontwikkelingen volgen elkaar binnen bedrijven in een rapper tempo op. Er is behoefte aan dynamiek binnen de organisatie om deze processen te beheersen en op toekomstige uitdagingen te anticiperen. Tegenwoordig vraagt ruim een derde van de vacatures om ‘minder dan 2 jaar werkervaring.’[2]

Noodzaak voor een nieuw paar ogen

Nieuwe, talentvolle en jonge mensen op de werkvloer geven impulsen aan vernieuwing en verandering. We zien versnelling en progressie wanneer deze generatie aan boord komt. We zien ook spanningen en ongeduld. Natuurlijk missen millennials relevante ervaring en weten ze nog niet goed hun kennis toe te passen in de praktijk. Daar staat tegenover dat ze met een open en nieuwsgierige blik naar bestaande systemen en ontwikkelprocessen kijken. Elke organisatie van formaat maakt gebruik van een ‘young talent pool’ om jong talent aan zich te binden. Dit gebeurt met wisselend succes. Onderzoek naar de oorzaken van dit probleem volgen elkaar in recordtempo op. Berenschot, Monsterboard, Reat en Young Capital hebben elk een onderzoek rondom HR en talent gedaan. Dat geeft de behoefte en noodzaak aan.

Organisaties verwachten dat nieuwe krachten zich schikken naar de huidige organisatiecultuur. Ze voeren taken uit met minimale impact en voelen zich niet op hun plek. Het benutten van het potentieel is een uitdaging. Uit onze praktijk blijkt dat millennials flexibel en adaptief zijn in veranderende omgevingen. Bij de ontwikkeling en uitvoering van een veranderproces blijken millennials veelal vooraan te staan en in hun kracht te komen. Met enthousiasme en gezonde idealen. Zij kunnen dus prima meedenken op strategisch niveau. De managers die dat begrijpen en begeleiden zijn beduidend succesvoller.

Toon en taal van talenten

Om talenten te laten floreren in de organisatie moet men kennisnemen van hun wensen en behoeften ten aanzien van werk.  De mogelijkheden die je hen biedt moeten daarmee in lijn zijn. Gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt is het interessant deze verwachtingspatronen scherp op het netvlies te krijgen om successen te boeken.[3] Niet alleen gedurende de zoektocht naar talenten. Ook om ze in de eerste fase van de carrière optimaal te laten groeien en presteren. Een initiële investering in de ontwikkeling van de starter creëert op termijn waarde voor de organisatie. In de praktijk blijkt er veelvuldig sprake van frictie doordat wederzijds onbegrip ontstaat tussen werkgever en werknemer. De kern ligt in de interpretatie van verwachtingen en het ontbreken van een gemeenschappelijke taal.

Motivatie van de millennial

Uit promotieonderzoek van dr. Stephan Corporaal komt naar voren dat de belangrijkste drijfveren van deze generatie zijn: ontwikkelingsmogelijkheden en het leren van nieuwe skills en vaardigheden.[4] Ter ontwikkeling zullen de professionals uit hun comfortzone moeten stappen. Dat is een uitdaging en geeft mogelijk onzekerheid over hun eigen kunnen op de werkvloer. Richtlijnen en een kader bieden de millennial houvast. Ontwikkelen wordt binnen de geschapen grenzen gestimuleerd. Om verder te groeien is het ontvangen van feedback essentieel.[5] Dit staat enigszins op gespannen voet met de behoefte aan erkenning en de wil om indruk te maken. ‘Wat wil mijn werkgever nu precies van mij’, blijft hierdoor een prangende vraag. Gerichte feedback als antwoord op deze vraag maakt het verschil.

Om starters initieel binnen de organisatie te krijgen is een goed startsalaris een vereiste. Ondanks de behoefte tot groei en ontwikkeling speelt het salaris wel degelijk een rol. Wanneer de werkgever zorgt dat millennials ook bij (goed) functioneren een stap maken in het salaris creëert dit erkenning. De millennial voelt zich gezien en merkt dat hij of zij groeit.

Daarnaast zijn zekerheid, flexibiliteit en vrijheid belangrijke waarden voor de jongeren. Toch vaak niet op de manier zoals de werkgever ze beschrijft. De jongere creëert zijn eigen zekerheid door het leren van nieuwe vaardigheden en het studeren op nieuwe kennis. Dit is een andere dan de gangbare zekerheid in de vorm van een vast contract.[6] Daarbij speelt flexibiliteit in de invulling van werkuren en de mogelijkheid om deels thuis te werken een rol. Millennials zijn gedreven voor het leveren van resultaten en goed werk waar ze op worden beoordeeld, in plaats van een beoordeling naar de gemaakte werkuren en tijden. Het vertrouwen van de werkgever krijgen om zelfstandig aan het werk te gaan biedt vrijheid om zelf de volgorde van werkzaamheden te bepalen. Deze factoren zijn met elkaar vervlochten en niet los te benaderen. Ergo, vrijheid wordt niet gezien als de mogelijkheid álles zelfstandig naar eigen inzicht te doen. Hier komen de duidelijke grenzen en kaders weer in beeld. Het gaat om een juiste mix van vrijheid en verbondenheid.

Wanneer de nieuwe werknemer toetreedt tot de organisatie is het verstandig in samenspraak aan de slag te gaan. Een millennial die de juiste handvatten krijgt aangereikt maakt hoogstwaarschijnlijk een vliegende start. Deze is waardevol voor de organisatie. Het zetten van een stip op de horizon is een uitgangspunt. Evenals de eerdergenoemde kaders waarbinnen de millennial aan de slag kan.

Doseren, doseren, doseren!

Maak de millennial ervan bewust dat de leercurve bij elke nieuwe start erg hoog ligt en hij of zij leert doseren. Niets is schadelijker dan een starter die twee stappen te snel wil zetten en zich vervolgens vergaloppeert. Met de overgang naar een nieuwe omgeving van student naar werkende wordt er veel gevraagd van het adaptieve vermogen. Niet voor niks stellen specialisten tegenwoordig dat er in de bewijsdrang van de ambitieuze starter al een verhoogd risico op een burn-out schuilt.[7] Tegelijkertijd kan men deze enorme drive, mits gedoseerd, aanwenden voor een snelle ontwikkeling en aanpassing. Blijf als werkgever verwachtingen temperen en stel duidelijk dat eenieder fouten maakt, zeker in het begin. Resultaten volgen vanzelf, afgeleverd werk zal en behoeft niet direct perfect te zijn.

Tot slot is het goed voor beide partijen te realiseren dat juist de toegevoegde waarde ligt in het feit dát er een open jonge blik is en er nog niet teveel in de zo verlangde kaders wordt gedacht. Deze creatieve en frisse kijk vanuit de nieuwkomer is juist behulpzaam binnen de organisatie. Wanneer de starter op deze manier zijn eigen podium krijgt zal deze zich erkent en gewaardeerd voelen. De kans dat deze professional van de organisatie wegloopt wordt beduidend kleiner. Zo haalt de werkgever maximaal profijt uit zijn kracht.

Michiel Evers is consultant bij FProfs en een millennial (’90).

[1] J. Leupen en L. van der Leij, ‘Jong talent is gewilder dan ooit’, Amsterdam, Financieel Dagblad 6 mei 2016

[2] YouGov, ‘World of Work’, Amsterdam, kwantitatief onderzoek Monsterboard, juni 2016

[3] Prof. dr. S. Dhondt, ‘New generation recruitment guide Young Capital’, Hoofddorp, Young Capital 2017, pag. 16-18

[4] Dr. S. Corporaal, ‘Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling’, Heerlen, proefschrift Open Universiteit 2014, pag. 145-148

[5] A. Dieman, ‘Wat wil de millennial?’, Amsterdam, Financieel Dagblad 1 juni 2017

[6] Reputation Leaders, ‘De carrières van millennials: een visie op 2020’, Diemen, onderzoek Manpower Group 2016, pag. 10

[7] Dr. Thijs Launspach, ‘Pijnpunten bij millenials’, Amsterdam, lezing Universiteit van Nederland 2017

Verandermanagement: onderstromen in je hotel

IMG_6275

De grootste vergissing die je als manager kunt maken is een adaptieve uitdaging aangaan met een technische oplossing. Ronald Heifetz, een Amerikaanse professor op het gebied van veranderkunde beaamt dat in zijn onderzoeken. Het is een boute stelling. En een die zeer relevant is in deze tijd. De kern zit in een duidelijk beeld van wat voor een soort verandering er gaande is.

Adaptief of technisch

Veranderingen kunnen in twee soorten worden onderscheiden. Ten eerste is er het ‘technisch probleem’. Deze zijn enkelvoudig, makkelijk(er) te herkennen en vaak van buiten- of bovenaf op te lossen. Bijvoorbeeld de uitvoering van een verbouwing, het aanpassen van de SOP’s of het trainen van personeel. Deze uitdagingen vragen een slimme, logische oplossing. Yieldmanagement, de capex op orde, mensen op de goede plaats. Op zichzelf staand kunnen deze problemen natuurlijk ook ingewikkeld zijn. Toch is zowel probleem als oplossing relatief helder te duiden en te organiseren.

Ten tweede zijn er ‘adaptieve uitdagingen’. Dit zijn uitdagingen die vragen om ander gedrag en een andere houding van jou, je management en je medewerkers. Het gaat dan om een andere manier van werken of samenwerken. Het raakt de cultuur, het vraagt om het loslaten van het verleden. Het gaat over leiding geven of volgen. Uiteraard om te komen tot een beter product of gastbeleving. Deze uitdagingen zijn moeilijker te beschrijven en vooral ook moeilijker te realiseren. Dat vraagt extra oplettendheid van elke hotellier. Vaak weet je dat je iets moet, maar het antwoord is nog niet helder.

Dit type uitdagingen wordt in een wereld van onderscheidende gastbeleving, continu verbeteren en vernieuwing steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen voortdurend om een andere manier van kijken naar de dienstverlening, de behoefte van de klant en de eigen rol in het voorzien van die behoefte. Leiders zullen in toenemende mate het vermogen moeten ontwikkelen om adaptieve uitdagingen effectief op te pakken.

Op het balkon

Om een adaptieve uitdaging te herkennen is het belangrijk dat je zowel ‘op het balkon’ kan staan als ‘op de dansvloer’. Dat betekent dat je je richt op operationele zaken en tegelijkertijd de ‘onderstroom’ kunt observeren en analyseren. Wat is er écht aan de hand? Wat speelt er onderhuids? En wat wordt er vooral níet gezegd? Het is zoeken naar de verandering die onder het gedoe werkelijk aan de orde is. Is de verbinding met de brand verdwenen? Hebben teams meer regelruimte en verantwoordelijkheid nodig? Moet er een belangrijk besluit genomen worden? Of is het belangrijk om de samenstelling van je team te veranderen?

Vaak zijn verandervraagstukken deels technisch en deels adaptief. Het is essentieel om die verschillende elementen te herkennen en te scheiden. Een voorbeeld: Een hotel sluit aan bij een keten. De huidige systemen worden vervangen door een nieuwe standaard. Medewerkers vinden het maar gedoe. Zelfs na trainingen worden de systemen niet goed gebruikt. De technische oplossing is een aanpassing van het systeem zijn. Of meer training. De adaptieve uitdaging is een andere. Medewerkers voelen zich wellicht niet serieus genomen door het verplichte karakter van een systeem dat in hun ogen minder is dan hun eigen systeem. Zo’n bron van weerstand wegnemen met een training helpt niet. Het vraagt om een andere oplossing.

Naar een aanpak

Adaptieve uitdagingen herken je als hardnekkige situaties. Terugkerend en lastig., Situaties als ruzies tussen sales en operations. Achterblijvende productiviteit of een verpeste sfeer in een team. Deze hardnekkige situaties herken je aan medewerkers of managers laten ander gedrag zien dan wat ze belangrijk zeggen te vinden. Of wanneer een zogenaamde ‘olifant in de kamer’ voelbaar is. Een bron van ergernis en onveiligheid, die voor iedereen bekend maar tegelijkertijd onbespreekbaar is.

Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg. Als GM ben je onderdeel van het systeem. En daarmee ben je zowel onderdeel van het probleem als de oplossing. Een adaptieve uitdaging aangaan doe je door in kaart brengen hoe je zelf de ongewenste situatie in stand houdt. Door gericht ander gedrag te vertonen roep je ongemak op bij je team. Dit ongemak zet mensen aan het denken en dingen in beweging.. De kunst is dit ongemak vooral te timen en te doseren. En jouw eigen ongemak zelf te verduren. Dat is adaptief leiderschap.

Van strategie naar implementatie

IMG_5476

Laten we beginnen met de opmerking: “een goed begin is het halve werk”, waarmee we maar willen zeggen hoe belangrijk een goede strategie is voor een organisatie met groeiambitie. Je strategie geeft focus en richting voor die ambitie. Het helpt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en om met elkaar de prestaties in je team of organisatie omhoog te brengen. En dáar zit dan ook de andere helft van het werk. Want de neuzen staan meestal niet zomaar dezelfde kant op.

Medewerkers en leidinggevenden bewegen niet altijd zomaar mee met de koers die directie en MT hebben bedacht. Hoewel we altijd zoeken naar een waarde-gedreven strategie, betekent het toch voor de medewerkers dat er zaken anders moeten. Het ingewikkelde is dan meestal dat met de nieuwe koers ook ander gedrag van de medewerkers wordt gevraagd. Met andere woorden het stelt hen voor een adaptieve uitdaging. Niet alleen de organisatie verandert, zij moeten ook veranderen. Sterker nog, wat we vaak vergeten is dat we zelf ook moeten veranderen om de nieuwe koers te varen.

Het managen en oplossen van problemen en vraagstukken in de bovenstroom lukt meestal wel. Daar ben je voor besteld als manager. Maar hoe manage je de tegenkrachten die gaan spelen in de onderstroom; daar waar normen en waarden onder druk komen staan, waar oud gedrag niet meer volstaat, waar een andere “wie zijn we en wat staat ons te doen” geldt? Als je niet uitkijkt heb je het alleen maar over ‘weerstand’ tegen de koerswijziging, maar juist het oog en oor hebben voor die weerstand levert informatie op over wat je nog te doen hebt om iedereen mee te krijgen.

Enerzijds vraagt het om inzoomen; hoe zit het met de taakvolwassenheid van je medewerkers, wat hebben ze nog te doen, heb je er vertrouwen in? Je moet als het ware tussen hen instaan om te ervaren waar de angels zitten en wat er gaande is. En tegelijkertijd is het nodig om uit te zoomen en het grotere geheel te blijven zien; bewegen we in de goede richting ondanks de weerbarstigheden die we tegenkomen, waar zitten onze valkuilen en hardnekkige patronen?

Je ziet vaak je organisatie terugvallen in oude en bekende patronen van ja-zeggen en nee-doen, van alles bediscussiëren of bijvoorbeeld een eilandjes-cultuur waar ieder zijn eigen ding doet. Herkenbaar? En voor je het weet schiet je zelf ook in oude patronen die de verandering niet echt ondersteunen. Het is dan nodig om de verandering te faciliteren vanuit het referentiekader dat hoort bij de nieuwe strategie, met open oog en oor voor hardnekkige patronen en neiging tot terugvallen. Ook bij jezelf.

De vragen waar je je als leidinggevende voor gesteld ziet, zijn:
• Hoe krijgen we ze mee? Of hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?
• Hoe zorgen we nou dat we met zijn allen die adaptieve uitdaging aangaan die nodig is om de nieuwe koers te varen? En dan inclusief mezelf, het MT, onze medewerkers en onze klanten?
• Hoe zorgen we dat medewerkers groeien in hun nieuwe rol en ook in nieuwe taken een taakvolwassenheid ontwikkelen waar je van op aan kunt?
• Hoe maken we de emoties waar deze verandering mee gepaard gaat productief, zodat het ons helpt in de richting van ons doel?
• Hoe zorgen we dat we onderweg geen mensen verliezen of soms juist dat we sommige mensen op een goede manier achter ons laten?

Naast het inhoudelijk helpen formuleren van de richting zijn het vooral dit soort vragen waarmee we organisaties en ondernemingen begeleiden. Want het managen van al die onzichtbare dynamieken in de onderstroom is weliswaar niet gemakkelijk, het is zeker mogelijk gebleken.

 

Cornalien Stolker

Focus en tweehandigheid

IMG_9103

We leven in turbulente tijden. Stilstaan is meer dan voorheen achteruitgang. AirB&B en hele golven internetbemiddelaars verstoren de hospitallity markt. Op sourcing vlak is goed personeel vinden lastig en goed personeel houden vaak nog een grotere uitdaging. De vergrijzing in west Europa wordt voelbaar. Jongeren lijken meer prikkels nodig te hebben om geboeid en scherp te blijven in de banen waarin je ze met zo veel overgave hebt opgeleid. Daarnaast worden ook gasten veeleisender en ligt elke misser meteen op straat via de sociale media. Als je niet oppast ben je als manager daardoor elk moment van de dag bezig met puinruimen en operationele zaken.

Maar je weet dat je verantwoordelijkheden breder liggen. Je moet niet alleen werken in de zaak maar zeker ook aan de zaak. Omdat stilstand meer dan ooit achteruitgang is, kan het immers niet zo zijn dat het managen van de toekomst bijzaak wordt. Omdat operationele missers meteen zichtbaar zijn en de ‘pijn’ meteen gevoeld wordt, is de natuurlijk reactie echter toch vaak om het werken aan de toekomst maar een weekje uit te stellen. En al die weekjes worden soms zo maar een heel seizoen.

Professor Birkinshaw heeft er mooie artikelen over geschreven. Ze gaan over ambidexterity, over tweehandigheid. Over het feit dat je als manager met de ene hand operational exellence moet realiseren in je bestaande activiteiten en met je andere hand bezig moet zijn met de kansen in de toekomst. Hij geeft aan dat je niet de enige manager bent die het lastig heeft met het verdelen van de aandacht over heden en toekomst. Het heeft ook te maken met het feit dat exploreren en exploiteren van business zulke andere vaardigheden vergen. Ambidextrous managen gaat daardoor niet vanzelf.

Wij faciliteren doorbraken in besluitvorming en bij het implementeren van change-for-growth. Regelmatig worden we geconfronteerd met de dominantie en de opdringerigheid van operationele problemen. We zien dat het vaak lastig is consequent en voldoende bezig te blijven met de toekomst. Soms zit dat in het ontbreken van ervaring bij het management en dus in het leiderschap, maar ook ontbreekt vaak de tooling. Management instrumenten om jezelf en je mensen gefocust te houden op de zaken die ‘na morgen’ van belang zijn. Handvatten om de veranderagenda, die je organisatie verder moet brengen, steeds paraat te hebben. Instrumenten die je helpen ook met ‘de andere hand’ gefocust te blijven bewegen.

Opdracht

Wij werken zelf vaak met strategy mapping om de strategische focus compact te verwoorden en visueel inzichtelijk te maken. De principes zijn bedacht en mooi beschreven door Kaplan en Norton. Bijvoorbeeld in hun artikel uit 2000 in HBR: Having trouble with your strategy? Then map it.

De vraag is eerst of je sowieso voor jezelf paraat hebt wat je lange termijn agenda is?

Heb je paraat wat je met je organisatie wilt bereiken op een termijn van 2 tot 5 jaar?

Heeft je management team paraat wat ze gezamenlijk willen of moeten bereiken in die periode?

Is het duidelijk wat je organisatie perse goed moet doen om de doelen te behalen?

Heb je samen paraat wat de kritische succesfactoren zijn die èn grote impact hebben èn ook daadwerkelijk door jou en je collega’s beïnvloed kunnen worden?

En dan tot slot: houden jullie elkaar scherp op de voortgang op die onderwerpen?

 

Steeds weer blijkt het handig en ontzettend verhelderend om de vragen die hier boven staan gezamenlijk te beantwoorden. Dat is de opdracht. Het beantwoorden van de vragen en het samenvatten in zo’n map is geen rocket science. Voor zo’n strategy map moet je 2 of 3 keer een half dagje gezamenlijk gaan zitten en daarna heb je focus voor een hele periode.

Focus op de noodzakelijkste strategische veranderingen en de progressie die je als organisatie over een langere termijn wilt bereiken. Focus op die zaken die je als manager ook in beweging te houden hebt naast de dagelijkse operatie. Focus die je ook door kan vertalen naar bijdragen die je van elke medewerker verlangt.

 

Leestips:

1. Julian Birkinshaw and Christina Gibson; Building ambidexterity into an organisation, MIT Sloan mgt review, Vol 45 no 4.

2. Robert S. Kaplan and David P. Norton; Having trouble with your strategy? ; Harvard business review, 2000

Familiebedrijf en continuiteit

IMG_3958

Veel hotels en restaurants zijn familiebedrijven. Gerund door families, gesticht door families, onder toezicht van families of opererend in vastgoed van families. Werken binnen de (eigen) familie of voor een directeur eigenaar kent een andere dynamiek dan werken voor een onderneming waarvan bij het eigenaarschap niet meteen een familienaam of een gezicht opduikt.

Familiebedrijven hebben een goede reputatie. Ze zijn vaak meer op de lange termijn georiënteerd. Ze zijn loyaler naar medewerkers, leveranciers en klanten dan de gemiddelde onderneming. Daarnaast kunnen ze sneller strategische besluiten nemen, omdat eigendom en besturing dicht op elkaar zitten of samenvallen.

Als je zelf niet de (enige) eigenaar bent, maar je mag wel (een deel van) zo’n familiebedrijf leiden, dan is dat echter niet altijd eenvoudig. Dezelfde betrokkenheid die het schakelen zo makkelijk maakt, kan een planmatig werkende manager soms ook aardig demotiveren. Soms worden besluiten buiten je om genomen, terwijl je wel verantwoordelijk blijft voor de gevolgen. Soms worden besluiten op basis van emoties genomen die nobel en oprecht zijn, maar zakelijk in jouw ogen niet business-wise. Aan de andere kant zie je de eigenaar worstelen met de balans tussen flexibel ondernemerschap en verzakelijking voor groei en continuïteit.

Wij faciliteren doorbraken in besluitvorming en helpen bij het implementeren van change-for-growth. Regelmatig worden we geconfronteerd met ongemak dat in de samenwerking tussen management en eigenaar of in de samenwerking tussen generaties eigenaren kan sluipen.

Dat ongemak ontstaat namelijk vooral bij groei. Als door de aantallen medewerkers de lijnen langer worden en naast ondernemen het managen ook een kritische succesfactor wordt. Het betekent zeker niet dat ondernemers geen goede managers zouden kunnen zijn, maar wel dat meer uit het hoofd op papier moet en dat verantwoordelijkheden zich lastig laten delegeren zonder de bijbehorende bevoegdheden. Loslaten, minder dirigeren, meer delegeren, strakker communiceren, duidelijker zijn en transparantie over rollen, taken en besluiten zijn allemaal zaken die aan de orde zouden moeten komen tussen eigenaren en hun managers en tussen DGA’s en hun opvolgers.

Opdracht

Wij werken zelf vaak met protocollen om naast de rationele argumenten ook de meer gevoelgerelateerde en (familie)waardengerelateerde aspecten van samenwerking en besluitvorming op tafel te krijgen. In een managementprotocol of een familieprotocol draait het om consensus over gewenste en ongewenste situaties en gewenst en ongewenst gedrag. De protocollen worden bij voorkeur opgesteld als er nog geen of nog geen contraproductieve wrijving is. Ze dienen om in redelijkheid op terug te kunnen vallen als samenwerking ongemakkelijk dreigt te worden.

Bij familieprotocollen gaat het naast zeggenschap en opvolgingsprincipes ook over familie in de zaak en de positie van de ‘koude kant’. Bij managementprotocollen gaat het naast verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook over communicatie binnen en buiten het bedrijf, inzicht in cijfers en de omgang met verschillen van mening. De protocollen komen tot stand door vanuit veel historische voorbeeldsituaties en ‘what if scenario’s’ naar algemene richtinggevende afspraken te komen.

 

De vraag is eerst of je sowieso voor jezelf paraat hebt waar de schoen af en toe wringt?

Weet je wat je zelf wil en wat je onwenselijk vindt voor jezelf en voor de organisatie?

Heb je paraat wat er nu al vast ligt? In statuten, oude protocollen of managementcontracten?

Is het duidelijk wat de lange termijn doelen van de onderneming en van de (mede)aandeelhouders zijn en welke rol je daarin geacht wordt te spelen?

En dan tot slot: met wie moet je uiteindelijk aan tafel om protocollen af te spreken die betekenis zullen hebben als de spanning oploopt?

 

Steeds weer blijkt het verhelderend en voorkomt het een hoop ‘gedoe’ als in rustiger tijden besproken wordt wat de uitgangspunten zijn wanneer het er echt op aan komt. Dat is de opdracht. Bedenk en bespreek samen zoveel mogelijk potentieel ongemakkelijke situaties. Neem daar de tijd voor. Liefst buiten de dagelijkse setting en met een onafhankelijke derde als procesbegeleider en samenvatter. Vat de afspraken en uitgangspunten samen. Check of wat je afspreekt juridisch en fiscaal kan. Stel waar nodig bij en leg vast in een gezamenlijk getekend protocol. Een intentiebeschrijving die richting geeft en handvat biedt voordat het narrig wordt en voordat zaken onnodig stuk lopen door misverstanden en onnodig ingegraven (emotionele) posities.

Verandermanagement: perspectieven

IMG_5563

De hotelmarkt is flink in beweging. Die beweging wordt ingezet door een sterk veranderend concurrentieveld en de noodzaak om de onderneming te blijven aanpassen aan de omgeving. De inzichten van Darwin zijn meer waar dan ooit: Het zijn niet de sterksten die overleven, maar degenen die zich het beste aanpassen aan de omgeving’. Verandermanagement is niet meer een ‘nice-to-have’ of tijdelijke competentie die ingehuurd kan worden indien nodig. Het is een cruciale factor, die het succes van een hotel over langere tijd bepaalt. Als eindverantwoordelijken van je hotel(s) dien je zelf daarom over voldoende verandervermogen te beschikken. Maar wat is dat dan?

Perspectieven op verandering

De Nederlandse wetenschapper De Caluwe heeft een uitgebreide samenvatting gemaakt van verschillende perspectieven op verandering. Deze perspectieven zijn samengevat in wat we nu kennen als ‘de kleuren van De Caluwe’. Hij beschrijft verandering achtereenvolgens als een:
• planmatige set van activiteiten en mijlpalen, die leiden tot een vooropgezet doel (blauw);
• een verzameling van prikkels, die mensen motiveren om samen resultaten te boeken (rood);
• uitwisseling van belangen van stakeholders en machthebbers, die leidt tot een gedragen resultaat (geel);
• proces van leren en ontwikkelen, dat zorgt voor bewustwording, nieuw gedrag en dus andere resultaten (groen);
• zoektocht naar energiebronnen en blokkades, die gevoed of weggehaald moeten worden om het gewenste resultaat te realiseren (wit).

Kiezen voor een perspectief

Geen van deze perspectieven is beter of slechter dan de ander. Elk type verandering vraagt om een juiste dosering van elke kleur. Een grootschalige verbouwing vraagt om een gestructureerde, ‘blauwe’ aanpak met projectplannen, mijlpalen en een duidelijke projectstructuur. De implementatie van een andere manier van klantbejegening in F&B vereist een ontwikkelingsgerichte, ‘groene’ aanpak, waarin training en opleiding en begeleiding on-the-job centraal staat. Een salesboost in de markt realiseer je eerder met een motiverende, ‘rode’ aanpak, waar je als eindverantwoordelijke op de zeepkist staat, de mensen opzweept en vervolgens beloont voor bewezen resultaten.

Een wijziging van de organisatiestructuur vraagt – naast een flinke dosis structuur – om draagvlag bij de belangrijkste stakeholders en dus een ‘gele’ aanpak. Bijvoorbeeld door het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschap of het installeren van een klankbordgroep van een selectie van medewerkers. Daar waar de route voor verandering en soms zelfs het eindstation onduidelijk is of wanneer een veranderingsproces stroef loopt is een zoekende, ‘witte’ manier nodig. Wat houdt ons tegen? Wat helpt ons verder? Wat is er nodig in jouw hotel?

Aan de slag

De perspectieven op verandering geven geen kant-en-klare oplossing voor de uitdagingen van een hoteldirecteur. Ze helpen weldegelijk om een effectievere veranderaanpak te formuleren. Dat doe je op basis van vier stappen.

1. Kijk met behulp van de perspectieven goed naar het verandervraagstuk. Het gaat niet alleen om de uitdaging, maar ook om wat voor een soort vraagstuk het eigenlijk is. Is het slechts een verbouwing? Of vraagt het ook om een andere manier van werken van de front-office? En wellicht is de verbouwing onderdeel van nieuw elan, dat personeel ook moet motiveren om een stap extra te doen voor de klant.

2. Kijk kritisch naar de verandervoorkeur van de eigen organisatie (en van jezelf!). Hebben jullie of heb jij de neiging om alles in een excel te vatten? Dan zal snel gekozen worden voor een planmatige manier van veranderen. Is er voor elk probleem een training? Dan zal dat in dit geval ook al snel de oplossing zijn. De kleuren helpen zo om bewust te worden van de eigen voorkeur én blinde vlek!

3. Bepaal met behulp van de perspectieven de juiste mix voor een effectieve veranderaanpak. Hoeveel structuur heb je nodig om grip te houden? Hoeveel draagvlak om weerstand te voorkomen? Wat hebben jouw mensen nodig om het juiste gedrag te vertonen?

4. Hou het resultaat voor ogen. Veranderen vraagt om voortdurende aanpassing aan de omstandigheden. Elke aanpak – hoe zorgvuldig bepaald ook – zal steeds geëvalueerd moeten worden. Dat doe je te opzichte van het gewenste resultaat. Dit vraagt visie en overtuigingskracht van elke eindverantwoordelijke van een hotel.

Invloed en macht

IMG_5561

Als eindverantwoordelijke in je hotel(s) heb je macht en oefen je invloed uit. Macht onttrek je aan je positie, vaak gelegitimeerd door anderen (zie stakeholders). Macht heeft ook een definitieve klank en ook vaak een negatieve. Het is overigens wat anders dan gezag. Het verkrijgen en het hebben van gezag is vaak het gevolg van goed ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken. Heeft u gezag? Invloed is het gebruik van mogelijkheden om je team of stakeholders zich te laten gedragen op een manier die de realisatie van belangen ondersteunt.

Principes

Volgens de Amerikaanse onderzoeker Cialdini laten we ons beïnvloeden door 6 principes die je eigenlijk altijd wel tegenkomt. De eerste gaat over wederkerigheid. Waarbij het gaat om het spel van geven en ontvangen. (Niet geven en nemen dus) Graag willen we, als ons een gunst wordt verleend iets terug doen. Handig bij een onderhandeling, fijn als je een cultuur organiseert waarbij dit juist één van de tafelmanieren is.

De tweede gaat over consistentie. Je oefent meer invloed uit als leider op het moment dat je evenwichtig en consistent bent. Het wordt vaak niet uitgesproken in de morningmeeting maar het is wel erg belangrijk. Nummer drie gaat over sociale bewijslast. Medewerkers zijn eerder over de streep te verleiden (In plaats van trekken) als anderen ook meegaan. Kuddegedrag kan je het noemen maar onderschat de kracht van dit principe niet. Immers laten we ons ook leiden door Tripadvisor en IENS, twee exponenten van ‘peer reviews’. Eén van de meest herkenbare is sympathie. Jawel, aardige mensen worden beloond. Niet alleen binnen F&B. Een heldere sympathieke manager is effectiever dan degene die dat niet bewust inzet. En dat bewust inzetten gaat niet over handigheidjes en opportunisme maar over authenticiteit. De vijfde betreft autoriteit. Niet te verwarren met autoritair. Dit gaat over (natuurlijk) gezag, over kennis van zaken, over ervaring, over leermeesterschap, over vertrouwen. Heel langzaam voltrekt zich een transitie binnen leidinggevend Nederland. Een nieuwe generatie staat aan het roer of bijna. Het is van oude leermeesters en dingen die voorbijgaan. De laatste gaat over schaarste. Een fenomeen dat we vooral uit de harde commercie kennen, van showroomverkoop. Schaarste gaat ook over het ‘goed’ hebben met elkaar als managementteam. Je verwant voelen aan het bedrijf waar je werkt onder leiding van een GM die feilloos weet van je nodig hebt.

Praktisch

Net als bij stakeholdermanagement of werken aan je dagelijkse transformatie gaat invloed over bewustwording en het bewust toepassen van de principes. Leren leren. Dat hoeft niet direct een individuele activiteit te zijn maar dit zijn van die onderwerpen die op je MT op de agenda moeten. Met voorbereidende vragen, hoe doen wij dat? Wat zijn onze onderliggende principes? Door wie of wat laten wij ons beïnvloeden? Met welk effect?

Het is dan interessant om direct eens te kijken hoe jullie basisprincipes zijn, als we het over invloed macht en tafelmanieren hebben. Gaat het bij jullie om assertiviteit of over toegeven? Is de GM in de lead en de rest volgend? Worden ideeën er doorheen gedrukt? Of kunnen jullie met elkaar exploreren wat de mogelijkheden zijn? Het leukste is dan het Nederlandse compromis model niet te gebruiken maar even door discussiëren totdat er een ander resultaat is. Invloed uitoefenen gaat over het veroorzaken van betrokkenheid.