Facilitation Profs
 
fp-logo wat we doenfp-logo wat
we doen


Onze opdrachtgevers willen groeien en ontwikkelen. Onze opdrachtgevers willen zien waar hun toegevoegde waarde zit voor hún klanten. Klanten willen groeien in omvang, kwaliteit en waarde. Fprofs ondersteunt hen die groei te realiseren. Dat is een spannend proces; zeker als de groei stagneert of resultaten achterblijven. Veranderen en vernieuwen vraagt nogal wat van directie, management en medewerkers. Daarom richten wij ons op de logica rond strategie en innovatie, en nadrukkelijk ook op het leiderschap.

De leiding nemen bij verandering is spannend. Onderscheid kunnen maken tussen technical fixes en de echte adaptive changes. Het is dan handig wanneer ervaren professionals meedoen, niet alleen meekijken of adviseren. We houden leidinggevenden inhoudelijk en professioneel op koers.

We maken het onbespreekbare bespreekbaar. En bewerk­stelligen doorbraken. Zonder dat je meteen vastzit aan systemen, methoden, rapporten of modellen. Die hebben overigens we wel, die methoden en modellen. Dat is logisch met meer dan 60 jaar ervaring. Dan weet je zo langzamerhand wat werkt en wat niet, of waarom. Toch is een nieuwe manier bedenken ook leuk, anders.

Het team van Facilitation Profs werkt in Nederland en ook in Abu Dhabi of Duitsland. We werken voor multinationals en voor het MKB. Voor ziekenhuizen of internationale hotelketens. Voor mooie familiebedrijven en voor grote uitzenders. Dat doen we op idiote tijdstippen, in een ontbijtsessie of een driedaagse pressure-cooksessie. Op de huid en op het werk. Meewerken aan uw zaak.

Fprofs

Resultaten

Een agile organisatie die weet waar ze naartoe wil

Een gedeeld beeld van toekomst en strategie

Een hoger rendement door focus en commitment

 

Aligned management

Rust en overzicht in de onderneming

Gemotiveerde medewerkers en leidinggevenden

 
fp-logo wie we zijn

fp-logo wie
we zijn

De oprichters van FProfs hebben jarenlang in verschillende bedrijven en in verschillende rollen gewerkt. Soms als DGA, als adviseur, als manager, of als interimmanager. Hun erva­ringen, inzichten en krachten zijn gebundeld.

Samen met een stevig team van professionals vormen zij FProfs. Deze profs hebben allen unieke eigenschappen, zijn eigenzinnig en ervaren. Wat ze goed kunnen: het genereren van meerwaarde voor de opdrachtgevers.

Radboud de Groot
Radboud de Groot

is strategie-adviseur en proces­begeleider. Hij richt zich op de continuïteit en groei bij onze op­dracht­gevers. Scherpzinnig en in alle rust kaart Radboud dilem­ma’s aan en schetst een helder perspectief op de toekomst. Hij ziet het potentieel van de onder­neming en ondersteunt directie en management de juiste koers uit te zetten. Lees meer

Voelt het sentiment in de boardroom haarfijn aan en weet ongemakkelijke onderwerpen te agenderen. Ziet op welke manier onze klanten waarde kunnen toevoegen aan hun eigen klanten. Met humor en ter zake is hij zelf een door de wol geverfde leider van professionals. Radboud brengt rust en overzicht. Kritisch op haalbaarheid, nieuwsgierig naar mogelijkheden. Daarnaast sport hij op en rond de Mont Ventoux. Investeert in start -ups en jong talent. Heeft een groot netwerk.

Jaap Zijlstra
Jaap Zijlstra

is een echte facilitator. Als geen ander weet hij groepen van 25 tot 250 mensen aan zich te binden. Dat doet hij met een persoonlijk verhaal, verstand van zaken. Jaap geeft vertrouwen en activeert deelnemers om zichzelf te doen kennen. Hij voelt het sentiment in de zaal goed aan en hij heeft oog voor de onderstroom. Lees meer

Jaap organiseert draagvlak in verbindingsbijenkomsten en cultuurtrajecten, zet grotere groepen professionals in beweging. Moet ook wel als voormalig bestuurslid van een grote voetbalclub en directie adviseur van multinationals. Of als fanatiek hockeyer en bestuurslid technische zaken op de club. Vertrouwd op het podium. Deëscaleert. Leest over de grote oorlogen en kent zijn klassiekers.


Herman Rijksen

is managementadviseur en coach. Klankbord voor bestuur­ders, directie en management. Met alle ervaring in het aan­sturen van teams, professionals en daarin gelouterd. Herman doorziet processen en benoemd feilloos wat er echt aan de hand is. Niet minder lastig, wel helder. Ontwerpt leer- en ontwikkeltrajecten. Lees meer

Werkt actief met groepen, dicht op het werk en dicht op de huid. Veroorzaakt beweging, kritisch denken en betrokkenheid. Is trusted advisor voor bestuurders en directie. Tussen het werk door leest hij over politiek, macht en leiderschap. Maatschappelijk betrokken, voorzitter school- en sportbestuur. Geeft als vrijwilliger les aan studenten met een functie beperking om hen aan een baan te helpen. Werkt daar waar zijn klant is, soms in Abu Dhabi, soms in Amsterdam.

 
fp-logo team

fp-logo team

We kunnen veel en niet alles. Daarom schakelen we onze experts in. Het team van Facilitation Profs bestaat uit coaches, wetenschappers, hoogleraren en adviseurs. In wisselende samenstellingen werken we samen aan opdrachten.
Onze mensen zijn autonoom, ervaren en enthousiast. Kunnen veel op het gebied van coaching en projectmanagement. Bij elke vraag kijken we naar het beste team, expertise en aansluiting.

Liselotte van Steenis

“If you change the way you look at things, the things you look at will change” is het motto van Lisanne.

Thuis in het faciliteren van proces en leantrajecten, scherp oog voor vitaliteit in de organisatie.

Gericht op groei en resultaat.

Thijs Visser

Sportieve (zeezeiler) adviseur, doorziet wat anders kan en anders moet.

Manoevreert als young executive door organisaties, lost met teams hardnekkige problemen op.

Werkt in verschillende branches.

Tim Colijn

Verbindt organisatie­doelstellingen en teams.

Ontwikkelt MD programma’s en faciliteert teams in ontwikkeling. Gecertifeerd assessor.

Is gefascineerd door invloed, stakeholder­management en ondernemerschap.

Cornalien Stolker

Ervaren vakvrouw en adviseur. Coacht team en managers. Helpt te reflecteren en inzicht te geven.

Is verbonden aan de opleiding systemisch transitie­management, faciliteert veranderprocessen. Geeft vertrouwen.

Fleuranne Boon

Ondersteunt leiding­gevenden, professionals of teams hun eigen doelen te realiseren. Streeft naar synergie tussen individu en team enerzijds en leiding­gevenden of organisatie anderzijds.
Het werkelijke effect van een goede coaching of training ontstaat in het contact tussen mensen is het motto.

ActInc

ActInc. is onze samenwerkings­partner als het gaat om de inzet van acteurs, creativiteit in programma’s en het ontwikkelen van simulaties.

Met 300 professionals altijd een goede match.

SAMENWERKINGSPARTNERS
 
fp-logo cases

fp-logo cases

Internationaal ***** hotel

hotel

VRAAG

 • Ondersteun directie bij ingrijpende verandering (strategie en cultuur)
 • Ontwikkel interventies om leidinggevenden te ondersteunen in hun rol
 • Ontwikkel en voer trainingsprogramma’s voor medewerkers uit

AANPAK

 • Voorbereidende gesprekken directie & stakeholders
 • Gezamenlijk ontwerp aanpak en programma
 • Tijdpad uitgezet
 • Team samengesteld inclusief management opdrachtgever
 • Aanscherpen beoordelingssystematiek
 • Uitvoering MT sessies, individuele coaching, teamcoaching en trainingen

RESULTATEN

 • Management alignment
 • Versterking kennis en vaardigheden leidinggevenden
 • Verandering samenwerkingscultuur
 • Verbeteren servicecultuur
 • Meer werkplezier
 • Helderheid over koers, strategie en verwachtingen

fp-logo cases

Ziekenhuis

ziekenhuis

VRAAG

 • Ondersteun Raad van Bestuur bij koers en richting
 • Ondersteun managementteam in samenwerking

AANPAK

 • Voorbereidende gesprekken directie & stakeholders
 • Interviews alle betrokkenen
 • Gezamenlijk ontwerp aanpak en programma
 • Meerdaagse programma’s ontwikkeld m.b.t. strategie, samenwerking, financiën

RESULTATEN

 • Management alignment
 • Helderheid over koers, strategie en verwachtingen
 • Professionalisering van het MT

fp-logo cases

Internationaal uitzendbureau

uitzendbureau

VRAAG

 • Ontwikkel in gezamenlijkheid een intensief programma waarin de volgende aspecten centraal staan:
  • Persoonlijk leiderschap
  • Reflecteren
  • Begrenzen en keuzes maken

AANPAK

 • Voorbereidende gesprekken team van adviseurs
 • Samenstellen doelgroepen (20 groepen elk 10-12 managers)
 • zesdaags programma uitgezet

RESULTATEN

 • Versteviging persoonlijk leiderschap
 • Autonoom kunnen handelen
 • Positie innemen in het professionele systeem

fp-logo cases

Internationale machinebouwer

machinefabriek

VRAAG

 • Ondersteun directie en management bij strategische herpositionering
 • Ondersteun directie en management bij het in lijn brengen van de organisatie
 • Betrek managers zodanig dat aansluitende organisatieverandering draagvlak heeft

AANPAK

 • Voorbereidende gesprekken met directie, controller en managers
 • Gezamenlijk ontwerp aanpak en programma met controller en directie
 • Tweewekelijkse werkbijeenkomsten van 3 uur met directie en managers
 • Analyses door subgroepen als ‘huiswerk’
 • Tussentijdse afstemming met directie over inhoud en richting
 • Besluitvorming en overdracht uitwerking aan werkgroepen in zesde bijeenkomst

RESULTATEN

 • Breed gedragen missie, doelen, strategie
 • Herinrichting van de sales, marketing en projectmanagementfuncties
 • Verschuiving van taken binnen directieteam
 • Groei met verbeterde marge

fp-logo cases

Financial service organisatie

financial service

VRAAG

 • Geef het directieteam een oordeel over de kwaliteit van de innovatie-aanpak van de afgelopen 4 jaar
 • Adviseer het directieteam of de aanpak gecontinueerd moet worden
 • Geef advies over aanpassingen

AANPAK

 • Bestudering van innovatiestrategie, organisatie, processen, communicatie en resultaten
 • Interviews met directie, management en medewerkers
 • Bezoek innovatie-evenementen voor (potentiele) klanten en eigen professionals
 • Stakeholderanalyse
 • Rapportage conclusies, aanbevelingen en presentatie directieteam

RESULTATEN

 • 10 onderbouwde aanbevelingen voor een efficiëntere en effectievere aanpak van de search en development fasen van product- en diensteninnovatie binnen de organisatie
 • Draagvlak voor de aanpassing van de strategie en werkwijzen
 • Gemotiveerde innovators en hernieuwd commitment bij de top
 

La'Loupe & Spinneman webdesign

TOP